Language of document :

Προσφυγή-αγωγή της 19ης Ιανουαρίου 2010 - Nicole Clarke κατά ΓEEA

(Υπόθεση F-5/10)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα-ενάγουσα: Nicole Clarke (Alicante, Ισπανία) (εκπρόσωπος: Η. Tettenborn, δικηγόρος)

Καθού-εναγόμενο: Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα)

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Αφενός αίτημα να ακυρωθεί η ρήτρα της συμβάσεως εργασίας της προσφεύγουσας-ενάγουσας, η οποία προβλέπει την άνευ ετέρου λύση της συμβάσεως στην περίπτωση που η προσφεύγουσα-ενάγουσα δεν επιλεγεί στο πλαίσιο εξωτερικού διαγωνισμού που έχει προγραμματιστεί για το ΓΕΕΑ, αφετέρου αίτημα να διαπιστωθεί ότι οι διαγωνισμοί OHMI/AD/01/07, OHMI/AD/02/07, OHMI/AST/01/07 και OHMI/AST/02/02 δεν ασκούν επιρροή στη σύμβαση της προσφεύγουσας-ενάγουσας. Επιπροσθέτως, αίτημα για χρηματική ικανοποίηση και αποζημίωση.

Αιτήματα της προσφεύγουσας-ενάγουσας

Η προσφεύγουσα-ενάγουσα ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει το από 12 Μαρτίου 2009 έγγραφο του ΓΕΕΑ και τις σε αυτό περιεχόμενες αποφάσεις του ΓΕΕΑ κατά τις οποίες, τηρουμένης της οκτάμηνης προθεσμίας καταγγελίας, η σχέση εργασίας της προσφεύγουσας-ενάγουσας με το ΓΕΕΑ, εφόσον συνεχίζει να υφίσταται, λήγει στις 16 Μαρτίου 2009.

Εφόσον το Δικαστήριο το κρίνει αναγκαίο, η προσφεύγουσα-ενάγουσα ζητεί την ακύρωση των κατ' αυτήν μη αυτοτελών εγγράφων του ΓΕΕΑ από 3 Αυγούστου 2009 (αναστολή της προθεσμίας για 3 μήνες) και από 9 Οκτωβρίου 2009 (απόφαση περί απορρίψεως της ενστάσεως),

να ακυρώσει ή να αναγνωρίσει την ακυρότητα της διαλυτικής ρήτρας του άρθρου 5 της συμβάσεως που η προσφεύγουσα-ενάγουσα συνήψε με το ΓΕΕΑ, επικουρικώς δε,

να αναγνωρίσει ότι στο μέλλον δεν θα μπορεί να επέλθει λύση της συμβάσεως εργασίας της προσφεύγουσας-ενάγουσας κατ' εφαρμογή της διαλυτικής ρήτρας,

επικουρικώς να αναγνωρίσει ότι σε κάθε περίπτωση οι αναφερόμενες στο έγγραφο του ΓΕΕΑ διαγωνισμοί δεν είναι ικανοί να ενεργοποιούν την εν λόγω ρήτρα παράγοντας δυσμενείς συνέπειες.

-    Να υποχρεώσει το ΓΕΕΑ να καταβάλει εύλογη χρηματική ικανοποίηση στην προσφεύγουσα-ενάγουσα που θα ορισθεί κατά την κρίση του Δικαστηρίου για την αποκατάσταση της ηθικής και μη περιουσιακής ζημίας που φέρεται ότι αυτή υπέστη γι των αναφερόμενων στο σημείο 1 του δικογράφου .

Στην περίπτωση που, κατά τον χρόνο εκδόσεως της αποφάσεως του Δικαστηρίου, έχει ήδη παύσει, λόγω της παράνομης συμπεριφοράς του ΓΕΕΑ και μολονότι εξακολουθεί να υφίσταται σχέση εργασίας, η πραγματική απασχόληση της προσφεύγουσας-ενάγουσας και/ή η καταβολή σε αυτήν των οφειλόμενων αποδοχών εκ μέρους του ΓΕΕΑ:    

να υποχρεώσει το ΓΕΕΑ -αφού αναγνωρίσει την υποχρέωσή του να συνεχίσει να απασχολεί την προσφεύγουσα-ενάγουσα υπό τους μέχρι τότε όρους και να την επανεντάξει στην υπηρεσία- να αποκαταστήσει πλήρως την περιουσιακή ζημία που υπέστη αυτή, ιδίως με την πληρωμή τυχόν μη καταβληθεισών αποδοχών και την κάλυψη κάθε άλλης δαπάνης στην οποία υποβλήθηκε η προσφεύγουσα-ενάγουσα εξαιτίας της παράνομης συμπεριφοράς του ΓΕΕΑ (αφαιρούμενου του ληφθέντος επιδόματος ανεργίας),

επικουρικώς, εάν, στην προκειμένη περίπτωση δεν καταστεί δυνατή, για πραγματικούς ή νομικούς λόγους, η επανένταξη της προσφεύγουσας-ενάγουσας στην υπηρεσία και/ή η συνέχιση της απασχόλησής της υπό τους μέχρι τότε όρους, να υποχρεώσει το ΓΕΕΑ να της καταβάλει αποζημίωση για την περιουσιακή ζημία που υπέστη εξαιτίας της παράνομης παύσεως της απασχόλησής της, αντιστοιχούσα προς τη διαφορά μεταξύ των πράγματι προσδοκούμενων αποδοχών της και των αποδοχών που θα ελάμβανε εάν εξακολουθούσε να ισχύει η σύμβαση, λαμβανομένων υπόψη συνταξιοδοτικών παροχών και λοιπών απαιτήσεων.

Να καταδικάσει το ΓΕΕΑ στα δικαστικά έξοδα.

____________