Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 26.10.2010 - AB v. komissio

(Asia F-3/10)1

(Henkilöstö - Sopimussuhteiset toimihenkilöt - Määräaikaisen työsopimuksen uudistamatta jättäminen - Myöhään tehty valitus - Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: AB (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja S. A. Pappas)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja D. Martin)

Oikeudenkäynnin kohde

Sen päätöksen kumoaminen, jolla päätettiin olla uudistamatta kantajan sopimussuhteisen toimihenkilön sopimusta

Määräysosa

Kanne jätetään tutkimatta, koska sen tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat.

Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________

1 - EUVL C 100, 17.4.2010, s. 69.