Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék első tanácsának 2010. október 26-i végzése - AB kontra Bizottság

(F-3/10. sz. ügy)1

(Tisztviselők - Szerződéses alkalmazottak - Határozott idejű szerződés meghosszabbításának elmaradása - Elkésett panasz - Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: AB (Brüsszel, Belgium) (képviselő: S. A. Pappas ügyvéd)

Alperes: az Európai Bizottság (képviselők: J. Currall és D. Martin meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felperes szerződéses alkalmazotti szerződését meg nem hosszabbító határozat megsemmisítése iránti kérelem.

A végzés rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant elutasítja.

A Közszolgálati Törvényszék a felperest kötelezi a költségek viselésére.

____________

1 - HL C 100., 2010.4.17., 69. o.