Language of document :

Beroep ingesteld op 25 januari 2010 - Gheysens / Raad

(Zaak F-8/10)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Johan Gheysens (Mechelen, België) (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van de Raad om verzoekers overeenkomst niet te verlengen en, dientengevolge, zijn arbeidsverhouding met de Raad te beëindigen

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit om verzoekers overeenkomst na 30 september 2009 niet te verlengen en van de weigering om enige maatregel te treffen om de administratieve situatie van verzoeker, die sinds 16 jaar permanente werkzaamheden voor de instelling uitoefent, te regulariseren;

verwijzing van de Raad van de Europese Unie in de kosten van de procedure.

____________