Language of document :

Rikors ippreżentat fid-19 ta' Jannar 2010 - Garcia Lledo et vs UASI

(Kawża F-7/10)

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Rikorrenti: Inès Garcia Lledo (Alicante, Spanja) u oħrajn (rappreżentanti: S. Orlandi, A. Coolen, H.-N. Louis, E. Marchal, avukati)

Konvenut: Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni)

Suġġett u deskrizzjoni tal-kawża

L-annullament tad-deċiżjonijiet tal-President tal-UASI li jtemm l-impjieg tar-rikorrenti bħala membri tal-persunal temporanju minħabba l-fatt li ma għaddewx minn kompetizzjoni ġenerali

Talbiet tar-rikorrenti

tannulla d-deċiżjonijiet tal-President tal-UASI tat-12 ta' Marzu 2009 li jtemmu l-impjieg tar-rikorrenti bħala membri tal-persunal temporanju;

tikkundanna lill-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) għall-ispejjeż.

____________