Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 28. června 2011 - AS v. Komise

(Věc F-55/10)1

"Veřejná služba - Úředníci - Oznámení o volném místě - Zamítnutí kandidatury - Právní zájem na zahájení řízení - Úředník v invalidním důchodu - Neoddělitelnost rozhodnutí o zamítnutí kandidatury a rozhodnutí o jmenování - Neexistence - Rozdíl mezi úředníky náležejícími do téže funkční skupiny a zařazenými do téže platové třídy a úředníky náležejícími do různých skupin služebního postupu - Soulad mezi platovou třídou a pracovním místem"

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: AS (Brusel, Belgie) (zástupce: N. Lhoëst, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Currall a B. Eggers, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí, kterým bylo odmítnuto zohlednit žádost žalobkyně o pracovní místo asistentky v knihovně, a na to, aby Komisi byla uložena povinnost zaplatit žalobkyni určitou částku jako náhradu za majetkovou a nemajetkovou újmu.

Výrok rozsudku

Rozhodnutí ze dne 30. září 2009, kterým Evropská komise zamítla kandidaturu AS, se zrušuje.

Evropská komise uhradí AS částku 3 000 eur.

Zbývající návrhová žádání v žalobě se zamítají.

Evropská komise ponese vlastní náklady řízení a nahradí tři čtvrtiny nákladů řízení AS.

AS ponese jednu čtvrtinu vlastních nákladů řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 246, 11.9.2010, s. 43.