Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 15 oktober 2014 – Moschonaki / Commissie

(Zaak F-55/10 RENV)

(Openbare dienst – Ambtenaren – Terugverwijzing naar het Gerecht na vernietiging – Aanwerving – Kennisgeving van vacature binnen de instelling – Voorwaarden opgenomen in de kennisgeving van vacature – Beoordelingsbevoegdheid van het TABG)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Chrysanthe Moschonaki (Brussel, België) (vertegenwoordiger: N. Lhoëst, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en B. Eggers, gemachtigden)

Voorwerp

Terugverwijzing na vernietiging – Verzoek om nietigverklaring van het besluit houdende weigering om verzoeksters sollicitatie naar een ambt van bibliotheekassistent in aanmerking te nemen en veroordeling van de Commissie tot betaling van een vergoeding voor haar materiële en immateriële schade

Dictum

Het besluit van de Europese Commissie van 30 september 2009 om de sollicitatie van Moschonaki naar het ambt van „bibliotheek-/documentatie-assistent” niet in aanmerking te nemen wordt nietig verklaard.

De Europese Commissie wordt veroordeeld tot betaling van het bedrag van 5 000 EUR aan Moschonaki.

De Europese Commissie zal haar eigen kosten dragen en wordt verwezen in de kosten van Moschonaki in de zaken F-55/10, T-476/11 P en F-55/10 RENV.