Language of document :

Žaloba podaná dne 9. července 2010 - Hecq v. Komise

(Věc F-56/10)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: André Hecq (Chaumont-Gistoux, Belgie) (zástupce: L. Vogel, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí Komise, kterým se zamítá proplacení určitých lékařských výdajů a odměn v plném rozsahu

Návrhové žádání žalobce

zrušit rozhodnutí přijaté dne 20. října 2009 bruselským oddělením pro vyrovnávání nároků Caisse Maladie ve formě vyúčtování č. 171, kterým bylo žalobci zamítnuto proplacení v plném rozsahu čtyř konzultací u praktického lékaře, které se konaly dne 17. února, 2. dubna, 23. dubna a 11. května 2009, dvou konzultací u specializovaného lékaře ze dne 6. dubna a 15. června 2009, jakož i dvou nákupů léků předepsaných psychiatrem Vandenborre ze dne 22. června a 22. září 2009;

bude-li to nezbytné zrušit rozhodnutí přijaté orgánem oprávněným ke jmenování (AIPN) dne 13. dubna 2010 v rozsahu, v němž zamítá stížnost žalobce podanou dne 20. ledna 2010 proti uvedenému rozhodnutí ze dne 20. října 2009;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

____________