Language of document :

Beroep ingesteld op 9 juli 2010 - Hecq/Commissie

(Zaak F-56/10)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: André Hecq (Chaumont-Gistoux, België) (vertegenwoordiger: L. Vogel, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van de Commissie houdende weigering om bepaalde ziektekosten en rekeningen volledig te vergoeden

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van het afwikkelingsbureau te Brussel van de ziekenkas van 20 oktober 2009, genomen in de vorm van afrekening nr. 171, houdende weigering om verzoeker volledige vergoeding te geven van vier consulten bij een huisarts op 17 februari, 2 april, 23 april en 11 mei 2009, van twee consulten bij een specialist op 6 april en 15 juni 2009 alsmede van twee geneesmiddelen die op 22 juni en 22 september 2009 zijn gekocht op voorschrift van psychiater Vandenborre;

voor zover nodig, nietigverklaring van het besluit van het TABG van 13 april 2010, voor zover daarbij verzoekers klacht van 20 januari 2010 tegen voormeld besluit van 20 oktober 2009 is afgewezen;

verwijzing van de Europese Commissie in de kosten.

____________