Language of document :

Acțiune introdusă la 9 iulie 2010 - Hecq/Comisia

(Cauza F-56/10)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: André Hecq (Chaumont-Gistoux, Belgia) (reprezentant: L. Vogel, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei Comisiei prin care se refuză rambursarea integrală a anumitor cheltuieli şi onorarii medicale

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei adoptate la 20 octombrie 2009 de biroul lichidatorului din Bruxelles al Casei de Asigurări de Sănătate, sub forma decontului nr. 171, prin care i se refuză reclamantului rambursarea integrală a patru consultaţii la un medic generalist, la 17 februarie, la 2 aprilie, la 23 aprilie şi la 11 mai 2009, a două consultaţii la un medic specialist, la 6 aprilie şi la 15 iunie 2009, precum şi a două achiziţii de medicamente prescrise de psihiatrul Vandenborre, la 22 iunie şi la 22 septembrie 2009;

anularea, atât cât este necesar, a deciziei adoptate de AIPN la 13 aprilie 2010, în măsura în care aceasta respinge reclamaţia formulată de reclamant la 20 ianuarie 2010 împotriva deciziei menţionate, din 20 octombrie 2009;

obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________