Language of document :

Žaloba podaná dne 9. července 2010 - Verheyden v. Komise

(Věc F-54/10)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Luc Verheyden (Angera, Itálie) (zástupce: E. Boigelot, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí o zamítnutí žádosti žalobce směřující k tomu, aby se mu dostalo zacházení rovného se zacházením, kterého se dostalo žalobcům ve věcech F-5/05 a F-7/05

Návrhová žádání žalobce

zrušit implicitní rozhodnutí o zamítnutí žádosti podané žalobcem dne 16. července 2009;

v případě potřeby zrušit výslovné rozhodnutí o zamítnutí stížnosti podané žalobcem dne 28. prosince 2009, přijaté dne 29. března 2010;

uložit Komisi zaplacení částky 3000 eur jako náhrady škody;

uložit Evropské komisi náhradu nákladů řízení.

____________