Language of document :

Prasība, kas celta 2010. gada 9. jūlijā - Verheyden/Komisija

(lieta F-54/10)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Luc Verheyden (Angera, Itālija) (pārstāvis - E. Boigelot, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Lēmuma noraidīt prasītāja lūgumu saņemt tādu pašu attieksmi, kāda tika piemērota prasītājiem lietās F-5/05 un F-7/05, atcelšana

Prasītāja prasījumi:

atcelt netiešo lēmumu noraidīt lūgumu, ko prasītājs iesniedza 2009. gada 16. jūlijā,

atcelt, ja nepieciešams, 2010. gada 29. marta tiešo lēmumu noraidīt sūdzību, ko prasītājs iesniedza 2009. gada 28. decembrī;

piespriest Komisijai atlīdzināt zaudējumus EUR 3000 apmērā;

piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________