Language of document :

Beroep ingesteld op 9 juli 2010 - Verheyden/Commissie

(Zaak F-54/10)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Luc Verheyden (Angera, Italië) (vertegenwoordiger: E. Boigelot, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit tot afwijzing van verzoekers verzoek om op dezelfde wijze te worden behandeld als verzoekers in de zaken F-5/05 en F-7/05

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het stilzwijgend besluit tot afwijzing van verzoekers verzoek van 16 juli 2009;

voor zover nodig, nietigverklaring van het uitdrukkelijke besluit van 29 maart 2010 tot afwijzing van verzoekers klacht van 28 december 2009;

veroordeling van de Commissie tot betaling van een schadevergoeding van 3 000 EUR;

verwijzing van de Europese Commissie in de kosten.

____________