Language of document :

Prasība, kas celta 2010. gada 9. jūlijā - Moschonaki/Komisija

(lieta F-55/10)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Chrysanthe Moschonaki (Brisele, Beļģija) (pārstāvis - N. Lhoëst)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu atteikties ņemt vērā prasītājas kandidatūru bibliotēkas asistenta amatam un piespriest Komisijai viņai pārskaitīt naudas summu par materiālo un morālo kaitējumu

Prasītājas prasījumi:

atcelt iecēlējinstitūcijas 2009. gada 30. septembra lēmumu, ar kuru tā atteicās ņemt vērā prasītājas kandidatūru pēc paziņojuma par vakanci COM/2009/1379 bibliotēkas asistenta amatam DGT.D.3 publicēšanas;

tiktāl, ciktāl vajadzīgs, atcelt iecēlējinstitūcijas 2010. gada 31. marta lēmumu noraidīt prasītājas 2009. gada 28. decembrī saskaņā ar Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punktu iesniegto sūdzību;

piespriest samaksāt prasītājai zaudējumu atlīdzību EUR 30 000 apmērā par viņai nodarīto materiālo un morālo kaitējumu;

piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________