Language of document :

Civildienesta tiesas 2010. gada 16. decembra rīkojums - Merhzaoui/Eiropas Savienības Padome

(lieta F-52/10) 1

Tiesvedības valoda - franču

Otrās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.

____________

1 - OV C 221, 14.08.2010., 61. lpp.