Language of document :

Beroep ingesteld op 28 september 2012 – ZZ / EIB

(Zaak F-107/12)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordiger: L. Levi, advocaat)

Verwerende partij: Europese Investeringsbank

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het stilzwijgend besluit van de EIB om niet verzoekers geherwaardeerde pensioenjaren te berekenen

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het stilzwijgend besluit tot afwijzing van verzoekers verzoek van 10 juli 2011 waarbij hij de Europese Investeringsbank heeft gevraagd om zijn geherwaardeerde pensioenjaren te berekenen en daarnaast over te gaan tot betaling van het bij die herwaardering behorende bedrag;

veroordeling van de Europese Investeringsbank tot toekenning aan verzoeker van een herwaardering van zijn pensioenjaren die overeenkomt met een aanvullende verzekering van 6 jaar en één maand;

veroordeling van de Europese Investeringsbank tot betaling van een bedrag dat voorlopig en ex aequo et bono wordt vastgesteld op 5 000 EUR ter vergoeding van de geleden immateriële schade;

verwijzing van de Europese Investeringsbank in de kosten.