Language of document :

Sag anlagt den 1. oktober 2012 – ZZ mod EMA

(Sag F-110/12)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokaterne S. Orlandi, J.-N. Louis og D. Abreu Caldas)

Sagsøgt: Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA)

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af afgørelsen om afslag på sagsøgerens ansøgning om, at hans kontrakt som hjælpeansat omkvalificeres til en kontrakt som midlertidigt ansat.

Sagsøgerens påstande

Annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse af 21. november 2011 om afslag på sagsøgerens ansøgning om, at hans kontrakt som hjælpeansat omkvalificeres til en kontrakt som midlertidigt ansat.

EMA tilpligtes at betale sagens omkostninger.