Language of document :

Acțiune introdusă la 4 octombrie 2012 – ZZ și alții/Comisia

(Cauza F-112/12)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamanți: ZZ și alții (reprezentanți: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal și S. Orlandi, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziilor privind transferul drepturilor de pensie ale reclamanților în sistemul de pensii al Uniunii, care aplică noile DGA referitoare la articolele 11 și 12 din anexa VIII la Statutul funcționarilor

Concluziile reclamanților

Anularea deciziilor de transfer al drepturilor de pensie ale reclamanților în temeiul articolului 11 alineatul (2) din anexa VIII la statut, dobândite înainte de intrarea în serviciul Comisiei;

în măsura necesară, anularea deciziilor de respingere a reclamațiilor lor, care sunt identice, îndreptate împotriva deciziilor de transfer al drepturilor lor de pensie;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.