Language of document :

Talan väckt den 4 oktober 2012 – ZZ m.fl. mot kommissionen

(Mål F-112/12)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ med flera (ombud: advokaterna D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal och S. Orlandi)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av besluten om överföring av sökandenas pensionsrättigheter till gemenskapens pensionssystem med tillämpning av de nya allmänna tillämpningsföreskrifterna till artiklarna 11 och 12 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna.

Sökandenas yrkanden

Sökandena yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara besluten om överföring av sökandenas pensionsrättigheter till gemenskapens pensionssystem enligt artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna, förvärvade före tjänstetillträdet vid kommissionen,

om nödvändigt även ogiltigförklara de identiska besluten att avslå sökandenas klagomål riktade mot besluten om överföring av sökandenas pensionsrättigheter, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.