Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 2. října 2013 – Nardone v. Komise

(Věc F-111/12)1

„Veřejná služba – Bývalý úředník – Vystavení azbestu a jiným látkám – Nemoc z povolání – Úraz – Článek 73 služebního řádu – Lékařská komise – Odůvodnění – Žaloba na náhradu škody – Délka řízení“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Albert Nardone (Piétrain, Belgie) (zástupci: L. Levi a A. Blot, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Currall a V. Joris, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Komise, kterým byly potvrzeny závěry lékařské komise, jež rozhodla o sazbě invalidity žalobce a za původ jeho nemoci označila povolání.

Výrok rozsudku

Evropské komisi se ukládá povinnost zaplatit A. Nardonemu úroky z prodlení za období od 1. března 2006 a 15. července 2010 ve výši 8 448,51 eur v sazbě stanovené Evropskou centrální bankou pro hlavní refinanční operace použitelné v průběhu dotčeného období, zvýšené o dva procentní body, jakož i částku 3000 eur.Ve zbývající části se žaloba zamítá. Evropská komise ponese vlastní náklady řízení a nahradí jednu čtvrtinu nákladů řízení vynaložených A. Nardonou. Albert Pardone ponese tři čtvrtiny vlastních nákladů řízení.