Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 7. junija 2016 – Verile/Komisija

(Zadeva F-108/12)1

(Javni uslužbenci – Uradniki – Pokojnine – Člen 11(2) Priloge VIII h Kadrovskim predpisom – Prenos pokojninskih pravic, pridobljenih v nacionalnem sistemu, v pokojninski sistem Unije – Predlog za priznanje pokojninske dobe – Tožba – Razglasitev ničnosti – Pritožba – Ponovna opredelitev predlogov za razglasitev ničnosti predloga za priznanje pokojninske dobe – Razlaga predlogov za razglasitev ničnosti, v skladu s katero se ti nanašajo na razglasitev ničnosti odločbe o priznanju pokojninske dobe po prenosu pokojninskih pravic – Zavrnitev predlogov – Sodba v pritožbenem postopku, ki je postala pravnomočna – Ustavitev postopka)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Marco Verile (Cadrezzate, Italija) (zastopniki: najprej D. de Abreu Caldas, A. Coolen, É. Marchal, S. Orlandi in J.-N. Louis, odvetniki, nato D. de Abreu Caldas, S. Orlandi in J.-N. Louis, odvetniki, nato S. Orlandi in J.-N. Louis, odvetnika, in nazadnje J.-N. Louis, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: najprej D. Martin in G. Gattinara, agenta, nato J. Currall in G. Gattinara, agenta, nato G. Gattinara, agent, in nazadnje G. Gattinara in F. Simonetti, agenta)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe o prenosu pravic tožeče stranke do starostne pokojnine v pokojninski sistem Unije, v kateri so uporabljene nove SID v zvezi s členoma 11 in 12 Priloge VIII h Kadrovskim predpisom.

Izrek

1.    Postopek v zadevi F-108/12, Verile/Komisija, se ustavi.

2.    Marco Verile in Evropska komisija nosita vsak svoje stroške.

____________

1 UL C 379, 8.12.2012, str. 34.