Language of document :

Rješenje Službeničkog suda (prvo vijeće) od 1. kolovoza 2016. – Bouvret i dr. protiv Komisije

(predmet F-112/12)1

(Javna služba – Dužnosnici –Mirovine – Članak 11. stavak 2. Priloga VIII. Pravilniku – Prijenos u mirovinski sustav Unije mirovinskih prava stečenih na temelju drugih nacionalnih sustava – Odluka o priznavanju godina mirovinskog staža u kojoj se primjenjuju nove opće provedbene odredbe (DGE) koje se odnose na članke 11. i 12. Priloga VIII. Pravilniku – Članak 81. Poslovnika – Očito neosnovana tužba)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelji: Florence Bouvret (Bruxelles, Belgija), Beata Stepien (Bruxelles, Belgija) i Daniel Wille (Mouscron, Belgija) (zastupnici: u početku D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal i S. Orlandi, odvjetnici, zatim D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis i S. Orlandi, odvjetnici, zatim J.-N. Louis i S. Orlandi, odvjetnici, te naposljetku J.-N. Louis, odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: u početku D. Martin i G. Gattinara, agenti, zatim J. Currall i G. Gattinara, agenti, te naposljetku G. Gattinara, agent)

Predmet

Zahtjev za poništenje odluka o prijenosu mirovinskih prava tužiteljâ u mirovinski sustav Unije u kojima se primjenjuju nove opće provedbene odredbe (DGE) koje se odnose na članke 11. i 12. Priloga VIII. Pravilniku o osoblju.

Izreka rješenja

Tužba se odbija kao očito neosnovana.

Svaka stranka snosi vlastite troškove.

____________

1 SL C 379, 8. 12. 2012., str. 35.