Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2016. gada 1. augusta rīkojums – Bouvret u.c./Komisija

(lieta F-112/12) 1

Civildienests  – Ierēdņi – Pensijas – Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. punkts – Pensijas tiesību, kas iegūtas valsts pensiju sistēmās, pārnešana uz Savienības pensiju sistēmu – Lēmums, ar kuru ir atzīti izdienas gadi, piemērojot jaunos Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. un 12. panta VĪN – Reglamenta 81. pants – Acīmredzami nepamatota prasība

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Florence Bouvret (Brisele, Beļģija), Beata Stepien (Brisele, Beļģija) un Daniel Wille (Mouscron, Beļģija) (pārstāvji – sākotnēji D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal un S. Orlandi, avocats, vēlāk D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis un S. Orlandi, avocats, vēlāk J.-N. Louis un S. Orlandi, avocats, un visbeidzot J.-N. Louis, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – sākotnēji D. Martin un G. Gattinara, vēlāk J. Currall un G. Gattinara un visbeidzot M. G. Gattinara)

Priekšmets

Prasība atcelt lēmumus par prasītāju pensijas tiesību pārnešanu uz Savienības pensiju sistēmu, kurā ir piemēroti jaunie Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. un 12. panta VĪN

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt kā acīmredzami nepamatotu,

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1      OV C 379, 8.12.2012., 35. lpp.