Language of document :

Acțiune introdusă la 4 aprilie 2011 - ZZ/Parlamentul European

(Cauza F-35/11)

Limba de procedură: slovaca

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: J. Rybánsky, avocat)

Pârât: Parlamentul European

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei pârâtului de a nu atribui reclamantului decât jumătate din indemnizația de instalare la care ar avea dreptul în mod normal

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei Parlamentului European (Unitatea Drepturi individuale) din 28 mai 2010 cu privire la atribuirea indemnizației de instalare reclamantului în partea care stabilește indemnizația de instalare numai la salariul de bază pe o lună, neacordând indemnizația de instalare egală cu salariul de bază pe două luni;

Anularea deciziei Secretarului General al Parlamentului European din 6 ianuarie 2011, prin care se respinge reclamația reclamantului depusă în temeiul articolului 90 alineatul (2) din Statutul Funcționarilor din Uniunea Europeană;

obligarea Parlamentului European la plata cheltuielilor de judecată.

____________