Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 5.7.2011 - Alari v. parlamentti

(Asia F-38/11)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Ylentäminen - Ylennyskierros 2009 - Siirtyminen toimielimestä toiseen sen ylennyskierroksen aikana, jona virkamies olisi ylennetty alkuperäisessä toimielimessään - Siirretyn virkamiehen ylentämisestä päättämiseen toimivaltainen toimielin)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Gianluigi Alari (Bertrange, Luxemburg) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J. N. Louis ja É. Marchal)

Vastaaja: Euroopan parlamentti (asiamiehet: S. Alves ja M. Ecker)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus kumota päätös olla ylentämättä kantajaa vuoden 2009 ylennyskierroksella.

Määräysosa

Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen perusteet selvästi puuttuvat.

Euroopan parlamentti vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja se velvoitetaan korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut.

____________

1 - EUVL C 179, 18.6.2011, s. 22.