Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 28. března 2012 – BD v. Komise

(Věc F-36/11)1

„Veřejná služba – Smluvní zaměstnanci – Neprodloužení smlouvy – Článek 11a služebního řádu – Střet zájmů – Pouto důvěry – Článek 12b služebního řádu – Mimopracovní činnost – Presumpce neviny“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: BD (Etterbeek, Belgie) (zástupci: T. Bontinck a S. Woog, advokáti)

Žalovaná: Evropská Komise (zástupci: G. Berscheid a J. Baquero Cruz, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí neprodloužit smlouvu žalobce po jejím ukončení, a v důsledku toho jej zařadit zpět do funkcí od 1. listopadu 2010.

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

BD ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Komisí.

____________

1 Úř. věst. C 179, 18.6.2011, s. 22.