Language of document :

Kendelse afsagt af Personaleretten den 7. december 2011 – Svitana mod Parlamentet

(Sag F-35/11) 1

Processprog: slovensk

Formanden for Tredje Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registeret.

____________

1 EUT C 211 af 16.7.2011, s. 33.