Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 7. detsembri 2011. aasta määrus – Svitana versus parlament

(kohtuasi F-35/11)1

Kohtumenetluse keel: slovaki

Kolmanda koja esimees tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.

____________

1    ELT C 211, 16.7.2011, lk 33.