Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys 7.12.2011 – Svitana v. parlamentti

(Asia F-35/11)1

Oikeudenkäyntikieli: slovakki

Kolmannen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu virkamiestuomioistuimen rekisteristä.

____________

1    EUVL C 211, 16.7.2011, s. 33.