Language of document :

2011 m. gruodžio 7 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Svitana prieš Parlamentą

(Byla F-35/11)1

Proceso kalba: slovakų

Trečiosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.

____________

1 OL C 211, 2011 7 16, p. 33.