Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (kolmas jaosto) 13.9.2012 – Markland v. Europol

(Asia F-34/11)1

(Henkilöstö – Europolin henkilöstö – Väliaikaisen toimihenkilön sopimus – Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen soveltaminen – Palkkaluokan määrittäminen – Selvästi perusteeton kanne)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Asianosaiset

Kantaja: Saskia Jane Markland (Den Haag, Alankomaat) (edustaja: asianajaja N. D. Dane)

Vastaaja: Euroopan poliisivirasto (Europol) (asiamiehet: D. Neumann, D. El Khoury ja J. Arnould)

Oikeudenkäynnin kohde

Kantajan palkkaluokkaan AST5 luokittelevan päätöksen kumoaminen.

Määräysosa

Kanne hylätään selvästi perusteettomana.

Saskia Jane Markland vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan poliisiviraston oikeudenkäyntikulut.

____________

1 EUVL C 204, 9.7.2011, s. 30.