Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 13/09/2012 – Markland / Europol

(Zaak F-34/11)1

Openbare dienst – Personeel van Europol – Overeenkomst van tijdelijk functionaris – Toepassing van RAP – Indeling in rang – Beroep kennelijk ongegrond

Procestaal: Nederlands

Partijen

Verzoekende partij: Saskia Jane Markland (’s-Gravenhage, Nederland) (vertegenwoordiger: N. D. Dane, advocaat)

Verwerende partij: Europese Politiedienst (Europol) (vertegenwoordigers: D. Neumann, D. El Khoury en J. Arnould, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit om verzoekster in te delen in de rang AST 5

Dictum

Het beroep wordt kennelijk ongegrond verklaard.

Markland draagt haar eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van de Europese Politiedienst.

____________

1 PB C 204 van 09/07/11, blz. 30.