Language of document :

Žaloba podaná dne 5. dubna 2011 - ZZ v. Komise

(Věc F-37/11)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupci: P. Nelissen Grade a G. Leblanc, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí, kterým byl žalobce vyloučen z otevřeného výběrového řízení EPSO AD/177/10

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování (OOJ) ze dne 13. července 2010, kterým byl žalobce vyloučen z otevřeného výběrového řízení EPSO AD/177 /10;

zrušit rozhodnutí OOJ ze dne 5. ledna 2011, kterým byla zamítnuta stížnost žalobce;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení;

podpůrně rozhodnout, že žalobci nebude uložena náhrada nákladů řízení vynaložených Komisí.

____________