Language of document :

Acțiune introdusă la 5 aprilie 2011 - ZZ/Comisia

(Cauza F-37/11)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentanți: P. Nelissen Grade și G. Leblanc, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei de excludere a reclamantului din concursul general EPSO AD/177/10

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei autorității împuternicite să facă numiri (AIPN) din 13 iulie 2010 de excludere a reclamantului din concursul general EPSO AD/177/10;

anularea deciziei AIPN din 5 ianuarie 2011 de respingere a reclamației reclamantului;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată;

în subsidiar, declararea faptului că reclamantul nu trebuie să fie obligat la plata cheltuielilor de judecată efectuate de Comisie.

____________