Language of document :

Talan väckt den 5 april 2011 - ZZ mot kommissionen

(Mål F-37/11)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna P. Nelissen Grade och G. Leblanc)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslutet att utestänga sökanden från allmänna uttagningsprovet EPSO AD/177/10.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 13 juli 2010 att utestänga sökanden från allmänna uttagningsprovet EPSO AD/177/10,

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 5 januari 2011 att avslå sökandens klagomål,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna,

i andra hand, slå fast att sökanden inte ska förpliktas att ersätta kommissionens rättegångskostnader.

____________