Language of document :

Prasība, kas celta 2011. gada 5. aprīlī - ZZ/Komisija

(lieta F-36/11)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (Etterbeck, Beļģija) (pārstāvji - T. Bontinck un S. Woog, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Pirmkārt, prasība atcelt lēmumu nepagarināt līgumu ar prasītāju pēc tā izbeigšanās un līdz ar to prasība atjaunot viņu amatā no 2010. gada 1. novembra. Otrkārt, prasība piespriest Komisijai atlīdzināt prasītājam morālo kaitējumu EUR 10 000 apmērā un segt izdevumus, kas viņam radušies pirmstiesas procedūras gaitā

Prasītāja prasījumi:

atcelt 2010. gada 30. augusta paziņojumā ietverto lēmumu, ar ko prasītājam tika darīts zināms, ka viņa līgums pēc tā izbeigšanās netiks pagarināts;

līdz ar to atjaunot prasītāju amatā Komisijas delegācijā Albānijā no 2010. gada 1. novembra un piespriest atbildētājai samaksāt viņam darba algu ar atpakaļejošu datumu. Ja prasītājs netiks atjaunots amatā, piespriest atbildētajai maksāt viņam bezdarbnieka pabalstu līdz brīdim, kad viņš no jauna tiks pieņemts darbā;

izņemt apstrīdēto lēmumu un citus ar šo tiesvedību saistītos dokumentus no prasītāja personas lietas;

piespriest Komisijai atlīdzināt prasītājam morālo kaitējumu EUR 10 000 apmērā, neizslēdzot iespēju šo summu tiesvedības gaitā palielināt, kā arī segt izdevumus, kas viņam radušies pirmstiesas procedūras gaitā;

piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________