Language of document :

Beroep ingesteld op 5 april 2011 - ZZ / Commissie

(Zaak F-36/11)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (Etterbeek, België) (vertegenwoordigers: T. Bontinck en S. Woog, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Enerzijds, nietigverklaring van het besluit om de overeenkomst van de verzoekende partij na afloop ervan niet te verlengen en, dientengevolge, herplaatsing in haar functie met ingang van 1 november 2010. Anderzijds, veroordeling van de Commissie tot betaling van het bedrag van 10 000 EUR aan de verzoekende partij ter vergoeding van de geleden immateriële schade en tot vergoeding van de financiële kosten die in het kader van de precontentieuze procedure zijn gemaakt.

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit vervat in de nota van 30 augustus 2010 waarbij verzoeker is meegedeeld dat zijn overeenkomst na afloop ervan niet zou worden verlengd;

dientengevolge, herplaatsing van verzoeker in zijn functie bij de delegatie in Albanië met ingang van 1 november 2010 en veroordeling van de verwerende partij tot betaling van zijn bezoldiging met terugwerkende kracht. Bij gebreke van herplaatsing, veroordeling van de verwerende partij tot betaling van werkloosheidsuitkeringen tot aan verzoekers nieuwe aanwerving;

verwijdering van het bestreden besluit uit verzoekers persoonsdossier alsmede van elk met deze procedure verband houdend besluit;

veroordeling van de Commissie tot betaling van het bedrag van 10 000 EUR ter vergoeding van de geleden immateriële schade, onder voorbehoud van een vermeerdering in de loop van de procedure, alsmede tot vergoeding van de financiële kosten die in het kader van de precontentieuze procedure zijn gemaakt;

verwijzing van de Europese Commissie in de kosten.

____________