Language of document :

Personaldomstolens beslut av den 27 februari 2013 – Kimman mot Kommissionen

(Mål F-16/12)(1 )

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på första avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

____________

1     EUT C 138 av den 12.05.2012, sid. 33.