Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2013. gada 19. marta spriedums – BR/Komisija

(lieta F-13/12) 1

Civildienests – Pagaidu darbinieks – Līguma nepagarināšana

Tiesvedības valoda franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: BR (Wezembeek-Oppem, Beļģija) (pārstāvji S. Rodrigues, A. Blot un C. Bernard-Glanz, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji J. Currall un D. Martin)

Priekšmets

Civildienests – Prasība atcelt Komisijas lēmumu nepagarināt prasītāja līgumdarbinieka darba līgumu

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;BR sedz savus un atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.