Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 19 maart 2013 – BR / Commissie

(Zaak F-13/12)1

(Openbare dienst – Tijdelijk functionaris – Niet-verlenging van overeenkomst)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: BR (Wezembeek-Oppem, België) (vertegenwoordigers: S. Rodrigues, A. Blot en C. Bernard-Glanz, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en D. Martin, gemachtigden)

Voorwerp

Openbare dienst – Verzoek om nietigverklaring van het besluit van de Commissie om verzoeksters overeenkomst van arbeidscontractante niet te verlengen

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

BR draagt haar eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van de Europese Commissie.

____________

____________

1 PB C 138 van 12/05/12, blz. 32.