Language of document :

Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 19 mars 2013 – BR mot kommissionen

(Mål F-13/12)(1 )

(Personalmål – Tillfälligt anställd – Beslut att inte förlänga ett avtal)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: BR (Wezembeek-Oppem, Belgien) (ombud: advokaterna S. Rodrigues, A. Blot och C. Bernard-Glanz)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och D. Martin)

Saken

Personalmål – Ansökan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut att inte förlänga sökandens avtal som kontraktanställd.

Domslut

Talan ogillas.

BR saka bära sina rättegångskostnader och ersätta de rättegångskostnader som Europeiska kommissionen har förorsakats.

____________

____________

(1 ) EUT C 138, 12.5.2012, s. 32.