Language of document :

Sag anlagt den 4. februar 2012 – ZZ mod Revisionsretten

(Sag F-14/12)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat O. Mader)

Sagsøgt: Revisionsretten for Den Europæiske Union

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af Revisionsrettens afgørelse om ikke at forfremme sagsøgeren til lønklasse AD 13 i forfremmelsesåret 2011.

Sagsøgerens påstande

Annullation af Revisionsrettens afgørelse af 26. maj 2011 om ikke at forfremme sagsøgeren til lønklasse AD 13 i forfremmelsesåret 2011.

Annullation af Revisionsrettens afgørelse af 18. november 2011, hvorved den bekræftede antallet af stillinger, der i 2011 stod til rådighed for en forfremmelse til AD 13, med den følge at sagsøgerens klage over afgørelsen af 26. maj 2011 blev afslået.

Revisionsretten tilpligtes at betale sagens omkostninger.