Language of document :

4. veebruaril 2012 esitatud hagi – ZZ versus Euroopa Kontrollikoda

(kohtuasi F-14/12)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat O. Mader)

Kostja: Euroopa Kontrollikoda

Hagi ese ja sisu

Tühistada kostja otsus, millega otsustati jätta hageja 2001. aasta edutamismenetluse raames edutamata palgaastmele AD 13.

Hageja nõuded

Tühistada kostja 26. mai 2011. aasta otsus jätta hageja 2011. aasta edutamismenetluse raames edutamata palgaastmele AD 13;

tühistada kostja 18. novembri 2011. aasta otsus, milles kinnitati aastal 2011 palgaastmele AD 13 edutatavate ametikohtade arv ja mille tagajärjel jäeti rahuldamata hageja kaebus 26. mai 2011. aasta otsuse peale;

mõista kohtukulud välja Euroopa Kontrollikojalt.