Language of document : ECLI:EU:F:2013:167

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU EVROPSKÉ UNIE

(první senát)

5. listopadu 2013

Věc F‑14/12

Peter Schönberger

v.

Účetní dvůr Evropské unie

„Veřejná služba – Úředníci – Povýšení – Povyšování za rok 2011 – Sazby násobení“

Předmět:      Žaloba podaná na základě článku 270 SFEU, jenž je použitelný na Smlouvu o ESAE na základě jejího článku 106a, kterou P. Schönberger navrhuje, aby Soud zrušil rozhodnutí, kterým Účetní dvůr Evropské unie v rámci povyšování za rok 2011 odmítl jeho povýšení.

Rozhodnutí:      Žaloba se zamítá. Peter Schönberger ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Účetním dvorem Evropské unie.

Shrnutí

Úředníci – Povýšení – Počet pracovních míst pro každou platovou třídu a funkční skupinu – Sazby násobení pro vyrovnání průměrného služebního postupu – Platové třídy AD 12, AD 13 a AST 10 pro období od 1. května 2004 do 30. dubna 2011 – Uplatňování na základě pětiletého průměru

(Služební řád, čl. 6 bod 2; příloha I, bod B, a příloha XIII, článek 9)

Článek 9 přílohy XIII služebního řádu musí být vykládán s přihlédnutím k širší logice systému povyšování, která sice sleduje cíl zajistit rovnocennost profilu průměrných služebních postupů mezi novou a starou strukturou pracovních míst, usiluje však o to, aby každý orgán měl pravidelně určitý rozhodovací prostor pro použití sazeb násobení.

Kromě toho, přestože se článek 9 přílohy XIII služebního řádu odchyluje od přílohy I bodu B služebního řádu tím, že pokud jde o platové třídy AD 13, AD 12 a AST 10, stanoví pro období od 1. května 2004 do 30. dubna 2011 jiné sazby, než jaké jsou uvedeny v této příloze, neobsahuje žádné ustanovení, které by umožňovalo dospět k závěru, že nepoužito musí zůstat i pravidlo uvedené v čl. 6 odst. 2 služebního řádu, podle něhož musí být sazby násobení uplatňovány na základě pětiletého průměru.

(viz body 43 a 44)