Language of document : ECLI:EU:F:2013:167

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKÉNEK ÍTÉLETE

(első tanács)

2013. november 5.

F‑14/12. sz. ügy

Peter Schönberger

kontra

az Európai Unió Számvevőszéke

„Közszolgálat – Tisztviselők – Előléptetés – A 2011. évre vonatkozó előléptetési eljárás – Referencia‑szorzótényezők”

Tárgy:      Az EAK‑Szerződésre annak 106a. cikke értelmében alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben P. Schönberger azt kéri, hogy a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg azt a határozatot, amelyben az Európai Unió Számvevőszéke a 2011. évre vonatkozó előléptetési eljárás keretében megtagadta az előléptetését.

Határozat:      A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja. P. Schönberger maga viseli saját költségeit, valamint köteles viselni az Európai Unió Számvevőszéke részéről felmerült költségeket.

Összefoglaló

Tisztviselők – Előléptetés – Az egyes besorolási fokozatok és az egyes csoportok szerinti álláshelyek száma – Az átlagos előmenetel egyenértékűségét célzó referencia szorzótényezők – Az AD 12, AD 13 és AST 10 besorolási fokozat a 2004. május 1‑jétől 2011. április 30‑ig tartó időszakban – Ötéves időszak alapulvételével történő alkalmazás

(Személyzeti szabályzat, 6. cikk, (2) bekezdés; I. melléklet, B. pont és XIII. melléklet, 9. cikk)

A személyzeti szabályzat XIII. mellékletének 9. cikkét az előléptetési rendszer szerkezetére tekintettel kell értelmezni, amely – átlagos előmeneteli pályaképnek a régi és az új előmeneteli rendszer közötti egyenértékűségre vonatkozó célkitűzés követésének biztosítása mellett – időszakos alapon mozgásteret kíván biztosítani az egyes intézmények számára a szorzótényezők alkalmazása terén.

Ezenkívül, noha a személyzeti szabályzat XIII. mellékletének 9. cikke – eltérve a személyzeti szabályzat I. mellékletének B. pontjától – a 2004. május 1‑jétől 2011. április 30‑ig tartó időszak tekintetében az AD 13, AD 12 és AST 10 besorolási fokozatokra az említett I. mellékletben szereplőktől eltérő szorzótényezőkről rendelkezik, nem tartalmaz olyan rendelkezést, amelyből arra lehetne következtetni, hogy el lehet térni a személyzeti szabályzat 6. cikkének (2) bekezdésében szereplő azon szabálytól is, amely szerint a szorzótényezőket ötéves időszak alapulvételével kell alkalmazni.

(lásd a 43. és 44. pontot)