Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2015. gada 30. septembra rīkojums – Schönberger/Revīzijas palāta

(lieta F-14/12 RENV)

Civildienests – Ierēdņi – Lietas nodošana atpakaļ Civildienesta tiesai pēc atcelšanas – Paaugstināšana amatā – 2011. gada paaugstināšana amatā – Atteikums paaugstināt amatā – Prasība, kas daļēji ir acīmredzami nepieņemama un daļēji acīmredzami nepamatota

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Peter Schönberger (Luksemburga, Luksemburga) (pārstāvis – O. Mader, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Revīzijas palāta (pārstāvji – B. Schäfer un Í. Ní Riagáin Düro)

Priekšmets

Prasība atcelt atbildētājas lēmumu prasītāju nepaaugstināt amatā AD 13 pakāpē 2011. gada paaugstināšanas amatā ietvaros

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt kā daļēji acīmredzami nepieņemamu un daļēji acīmredzami nepamatotu;lietās F-14/12 un F-14/12 RENV P. Schönberger sedz savus tiesāšanās izdevumus, kā arī atlīdzina Eiropas Savienības Revīzijas palātas tiesāšanās izdevumus;lietā T-26/14 P Eiropas Savienības Revīzijas palāta sedz savus tiesāšanās izdevumus, kā arī atlīdzina P. Schönberger tiesāšanās izdevumus.

____________