Language of document :

Beroep ingesteld op 7 oktober 2013 – ZZ / EDEO

(Zaak F-101/13)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordiger: S. Orlandi, advocaat)

Verwerende partij: EDEO

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van het TABG van 19 december 2012, dat op 1 juli 2013 in werking is getreden, om de in de Republiek Mauritius tewerkgestelde ambtenaren niet langer de in artikel 10 van bijlage X bij het Statuut bedoelde toelage wegens bijzondere levensomstandigheden toe te kennen

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van het TABG om met ingang van 1 juli 2013 elke toelage wegens bijzondere levensomstandigheden in de zin van artikel 10 van bijlage X bij het Statuut in te trekken;

verwijzing van EDEO in de kosten van de procedure.