Language of document :

Žaloba podaná 7. októbra 2013 – ZZ/SEAE

(vec F-101/13)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: ZZ (v zastúpení: S. Orlandi, advokát)

Žalovaná: ESVČ

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia menovacieho orgánu z 19. decembra 2012, ktoré nadobudlo účinnosť od 1. júla 2013, že príspevok na životné podmienky stanovený v článku 10 prílohy X služobného poriadku sa už nebude poskytovať úradníkom zamestnaným v Maurícijskej republike

Návrhy žalobkyne

zrušenie rozhodnutia menovacieho orgánu, že od 1. júla 2013 sa zrušia všetky príspevky na životné podmienky žalobcov v zmysle článku 10 prílohy X služobného poriadku,

zaviazať ESVČ na náhradu trov konania.