Language of document :

Prasība, kas celta 2013. gada 14. oktobrī – ZZ/EZA

(lieta F-103/13)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvji – S. Rodrigues, A. Blot, lawyers)

Atbildētājs: EZA

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt prasītāja novērtējuma ziņojumu par laika posmu no 2010. gada 15. septembra līdz 2012. gada 16. janvārim.

Prasītāja prasījumi:

atcelt novērtējuma ziņojumu par prasītāja darbu laika posmā no 2010. gada 15. septembra līdz 2012. gada 15. septembrim, kura galīgā versija ir izdota 2013. gada 16. janvārī;

ciktāl nepieciešams atcelt EZA izpilddirektora 2013. gada 2. jūlija lēmumu, ar ko daļēji noraida prasītāja 2013. gada 6. marta sūdzību par iepriekš minēto lēmumu;

piespriest EZA atlīdzināt prasītājam šajā tiesvedībā radušos tiesāšanās izdevumus.