Language of document :

Beroep ingesteld op 14 oktober 2013 – ZZ / EMA

(Zaak F-103/13)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordigers: S. Rodrigues en A. Blot, advocaten)

Verwerende partij: EMA

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van verzoekers beoordelingsrapport over de periode van 15 september 2010 tot 16 januari 2012

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van verzoekers beoordelingsrapport over de periode van 15 september 2010 tot 15 september 2012, zoals afgerond op 16 januari 2013;

voor zover nodig, nietigverklaring van het besluit van de waarnemend directeur van EMA van 2 juli 2013 waarbij verzoekers klacht van 6 maart 2013 tegen bovengenoemd besluit gedeeltelijk is afgewezen;

verwijzing van EMA in alle kosten die verzoeker in het kader van de onderhavige procedure heeft gemaakt.